Date Range Search Between
Jiangao Ruan
Retracting Report
published
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C2
0812 275 1022
0824 276 1005
published
Hanjie Tan
Retracting Report
C2
published
Hanjie Tan
Potential Comet
Kreutz
C2
2224 354 1018
2312 345 973
published
Hanjie Tan
Additional Observations
Kreutz
C2
1436 322 1007
1505 317 985
published
Hanjie Tan
Known Comet Now Entering
Kreutz
C2
1436 317 872
1505 312 845
published
Hanjie Tan
Potential Comet
Kreutz
C2
1454 160 496
1458 161 494
published
endorsements:
Jiangao Ruan
Hanjie Tan
Additional Observations
Kreutz
C2
2112 332 994
2212 321 947
2312 313 899
0012 305 847
0048 301 815
published
Josiah Johnson
Potential Comet
C3
00:42 512 674
00:54 511 671
02:06 507 661
02:42 505 655
03:30 503 648
03:54 501 644
published
Tom Hunt
Potential Comet
Kreutz
C2
08:36 360 1021
08:48 357 1014
09:12 352 994
09:24 350 984
09:36 347 974
published
Marek Knap
Potential Comet
Non-Group
C3
742 572 813
published
Hanjie Tan
Potential Comet
Kreutz
C2
2036 339 1023
2048 337 1013
published
Robert Pickard
Retracting Report
Kreutz
C3
published
Zhijian Xu
Additional Observations
Kreutz
C3
1806 539 755
1818 538 753
1842 537 749
2006 532 738
published
Zhijian Xu
Potential Comet
Kreutz
C3
1918 535 754
1930 534 743
1942 533 741
published
endorsements:
Robert Pickard
Robert Pickard
Potential Comet
Kreutz
C3
0818 657 976
0830 656 975
0842 655 974
published
Hanjie Tan
Correction
Kreutz
C2
2236 323 1000
2312 317 971
2324 315 961
published
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C2
0000 309 932
0012 307 920
published
Hanjie Tan
Potential Comet
Kreutz
C3
2212 328 1020
2224 326 1010
published
endorsements:
Jiangao Ruan
Zhijian Xu
Retracting Report
C2
published
Zhijian Xu
Potential Comet
Non-Group
C2
1424 704 70
1436 707 52
1448 710 35
published
Jiangao Ruan
Additional Observations
Kreutz
C3
0806 572 809
0830 571 806
published
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C3
0718 576 816
0730 574 813
0742 572 810
published
endorsements:
Zesheng Yang
Robert Pickard
Potential Comet
Kreutz
C3
1954 472 640
2006 472 638
2018 472 636
published
Jiangao Ruan
Additional Observations
Kreutz
C2
1024 370 1011
1036 367 1002
1048 364 992
published
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C2
1512 364 1005
1524 361 996
published
Hanjie Tan
Potential Comet
Kreutz
C2
1512 364 1006
1524 361 998
published
endorsements:
Jiangao Ruan
Zesheng Yang
Potential Comet
Kreutz
C2
1512 363 1005
1524 360 995
published
endorsements:
Jiangao Ruan
Zesheng Yang
Retracting Report
C2
published
Zesheng Yang
Potential Comet
Kreutz
C2
1348 329 844
1400 327 834
published