Date Range Search Between
Hanjie Tan
Potential Comet
Kreutz
C2
1548 820 1020
1600 820 1013
published
Jiangao Ruan
Retracting Report
published
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C2
1348 833 1011
1400 835 1003
published
Rafal Biros
Additional Observations
Kreutz
C2
0648 866 1017
0700 863 1009
0712 860 1001
published
Jiangao Ruan
Retracting Report
published
Rafal Biros
Potential Comet
Kreutz
C2
0724 857 990
0736 855 982
published
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C2
0736 902 1021
0748 902 1014
published
Hanjie Tan
Additional Observations
Kreutz
C2
1836 847 1022
1848 847 1014
1900 847 1007
published
Hanjie Tan
Possible Fragment/Companion
Kreutz
C2
2112 841 924
2124 842 917
published
Hanjie Tan
Potential Comet
Kreutz
C2
2112 840 920
2124 841 913
published
endorsements:
Jiangao Ruan, Rafal Biros
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C2
1800 823 994
1812 825 983
1824 827 974
1836 826 966
1900 823 954
1912 823 947
published
endorsements:
Hanjie Tan
Zesheng Yang
Retracting Report
Non-Group
C3
published
Zesheng Yang
Potential Comet
Non-Group
C3
1142 617 721
1154 615 720
1206 613 718
published
Hanjie Tan
Retracting Report
C3
published
Hanjie Tan
Possible Fragment/Companion
Kreutz
C2
0324 810 983
0417 810 950
published
endorsements:
Jiangao Ruan, Zesheng Yang
Hanjie Tan
Potential Comet
Kreutz
C3
2354 564 795
0006 564 793
0018 564 792
0030 564 790
published
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C2
1148 793 1019
1200 792 1011
1212 793 1004
1224 794 995
1236 795 988
1248 795 980
1325 794 955
1336 795 948
1348 794 940
published
endorsements:
Hanjie Tan
Jiangao Ruan
Additional Observations
Kreutz
C3
1630 583 661
1642 584 659
1654 584 657
published
Jiangao Ruan
Retracting Report
published
Rafal Biros
Retracting Report
C3
published
Rafal Biros
Potential Comet
Kreutz
C3
1506 581 667
1518 581 666
1530 582 665
1542 582 664
published
Hanjie Tan
Potential Comet
Kreutz
C3
1506 583 668
1518 583 667
1530 583 666
published
endorsements:
Rafal Biros
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C3
1506 583 669
1518 583 666
1530 583 663
published
endorsements:
Rafal Biros
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C2
1512 791 880
1524 790 870
published
Jiangao Ruan
Retracting Report
published
Jiangao Ruan
Potential Comet
Kreutz
C3
0918 538 745
0930 538 742
0942 539 741
published
Hanjie Tan
Retracting Report
C3
published
Michal Biesiada
Retracting Report
published
Jiangao Ruan
Retracting Report
published
Hanjie Tan
Potential Comet
Kreutz
C3
0618 533 809
0630 534 808
0642 534 807
published