Hanjie Tan

Image or Report Date

Comet Group

Marsden

Sighting Type

Potential Comet

Camera

C2

Image Size

1024x1024
Upper Left

Frames

0324 6 212
0336 14 209
0348 22 206

Endorsements

Zhijian Xu
Guoyou Sun
Jiangao Ruan
Hanjie Tan