SOHO-LASCO Comet Reports for 201001

Jan 01 2010 00:16:33 Zhijian Xu

Confirming comet of:
20091231   15:23:13
Kreutz group comet.
--Zhijian Xu
Jan 01 2010 02:43:06 Jiangao Ruan

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20091231   15:23:13
Kreutz group comet.
0142 376 644
0242 381 634
0342 387 625
--Jiangao Ruan
Jan 02 2010 10:01:34 Michal Kusiak

Known comet now entering:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20090101
  Kreutz group comet.
1020 228 947
1042 229 944
1118 231 939
--Michal Kusiak
Jan 02 2010 10:03:10 Zhijian Xu

Known comet now entering:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20091231
  Kreutz group comet.
0606 25 815
0630 40 796
--Zhijian Xu
Jan 02 2010 10:06:32 Zhijian Xu

Correction:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100101
  Kreutz group comet.
0606 25 815
0630 40 796
--Zhijian Xu
Jan 02 2010 10:09:27 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100101
  Kreutz group comet.
1042 276 828
1118 279 825
1142 281 821
--Jiangao Ruan
Jan 02 2010 10:20:12 Michal Kusiak

Correction:
Images: C3; 1024x1024 images.
20100110
  Kreutz group comet.
--Michal Kusiak
Jan 02 2010 10:25:57 Jiangao Ruan

Known comet now entering:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100101
  Meyer group comet.
0418 514 426
0442 519 423
0518 516 418
--Jiangao Ruan
Jan 02 2010 10:31:19 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100101
  Kreutz group comet.
2042 316 753
2118 317 748
2142 319 748
--Jiangao Ruan
Jan 02 2010 10:46:10 Arkadiusz Kubczak

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-01
  Kreutz group comet.
20:42 255 868
21:18 258 864
21:42 261 862
--Arkadiusz Kubczak
Jan 02 2010 10:50:28 Arkadiusz Kubczak

Correction:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-01   10:46:10
Kreutz group comet.
20:42 257 869
21:18 260 864
21:42 260 862
--Arkadiusz Kubczak
Jan 02 2010 10:51:14 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100102   10:09:27
--Jiangao Ruan
Jan 02 2010 10:52:50 Arkadiusz Kubczak

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
2010-01-01   10:46:10
--Arkadiusz Kubczak
Jan 02 2010 11:05:34 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100102
  Kreutz group comet.
0442 350 671
0518 354 665
0542 358 662
0618 363 657
--Zhijian Xu
Jan 02 2010 11:20:32 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100102   10:31:19
--Jiangao Ruan
Jan 02 2010 11:30:22 Kevin Schenk

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Lower Left.
2010/01/01
  15:18 242 113
16:18 246 120
16:42 247 123
17:18 248 127
17:42 249 132
18:18 250 135
--Kevin Schenk
Jan 02 2010 11:34:14 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100102   11:05:34
--Zhijian Xu
Jan 02 2010 15:08:53 Bo Zhou

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-2
  Kreutz group comet.
1742 242 931
1818 243 927
1842 244 924
--Bo Zhou
Jan 02 2010 15:43:32 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-2   15:08:53
--Bo Zhou
Jan 02 2010 17:14:13 Marek Kaluzny

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/01/02
  Kreutz group comet.
2018 324 706
2042 325 704
2118 329 697
--Marek Kaluzny
Jan 02 2010 21:23:48 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100103
  Kreutz group comet.
0131 9 821
0154 24 803
--Jiangao Ruan
Jan 02 2010 22:22:20 Jiangao Ruan

Further to my post of...
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100102   21:23:48
Kreutz group comet.
0206 30 792
0230 45 772
--Jiangao Ruan
Jan 02 2010 23:25:38 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100103
  Kreutz group comet.
0242 324 720
0318 328 716
0342 330 713
--Jiangao Ruan
Jan 03 2010 01:08:18 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100103
  Kreutz group comet.
0342 148 881
0418 151 877
0518 156 870
--Zhijian Xu
Jan 03 2010 01:22:17 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100102   23:25:38
--Jiangao Ruan
Jan 03 2010 01:59:23 Michal Kusiak

Known comet now entering:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-03
  Kreutz group comet.
0654 7 800
--Michal Kusiak
Jan 03 2010 02:27:36 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100103
  Kreutz group comet.
0542 169 895
0618 171 890
1642 172 889
--Jiangao Ruan
Jan 03 2010 02:30:30 Jiangao Ruan

Correction:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100103   02:27:36
Kreutz group comet.
0642 172 889
--Jiangao Ruan
Jan 03 2010 02:48:05 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100103   01:08:18
--Zhijian Xu
Jan 03 2010 04:21:46 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
Images: C3; 2/1/2010   17:14:13
--Marek Kaluzny
Jan 03 2010 09:00:09 Gabriel Murawski

Potential comet:
Images: C3; 512x512 images.
(0,0) Upper Left.
Meyer group comet.
1023 140 208
1044 141 209
1118 141 209
1142 142 209
1218 143 209
1242 144 209
--Gabriel Murawski
Jan 03 2010 09:05:44 Gabriel Murawski

Correction:
Images: C3; 512x512 images.
(0,0) Upper Left.
2010/01/03   09:00:09
Meyer group comet.
1023 160 179
1044 161 179
1118 163 179
1142 164 180
1218 166 180
1242 167 180
--Gabriel Murawski
Jan 03 2010 11:05:27 Gabriel Murawski

Potential comet:
Images: C3; 512x512 images.
(0,0) Upper Left.
2010/01/03   09:05:44
Meyer group comet.
1342 171 180
1418 172 180
1442 173 180
1518 175 180
--Gabriel Murawski
Jan 03 2010 11:06:05 Gabriel Murawski

Further to my post of...
Images: C3; 512x512 images.
(0,0) Upper Left.
2010/01/03   09:05:44
Meyer group comet.
1342 171 180
1418 172 180
1442 173 180
1518 175 180
--Gabriel Murawski
Jan 03 2010 18:17:22 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100103
  Kreutz group comet.
2118 367 641
2142 369 637
2218 373 632
--Bo Zhou
Jan 03 2010 19:10:31 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100102   02:27:36
--Jiangao Ruan
Jan 03 2010 19:51:31 Jiangao Ruan

Confirming comet of:
Images: C3; 20100103   18:17:22
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 03 2010 22:22:30 Jiangao Ruan

Known comet now entering:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100104
  Kreutz group comet.
0206 6 796
0230 22 777
--Jiangao Ruan
Jan 04 2010 02:38:30 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/01/04
  Kreutz group comet.
0542 301 784
0618 304 777
0642 307 772
--Masanori Uchina
Jan 04 2010 04:51:45 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/01/04   02:38:30
--Masanori Uchina
Jan 04 2010 15:48:30 Gabriel Murawski

Retracting my claim of:
2010/01/03   11:06:05
--Gabriel Murawski
Jan 04 2010 17:26:04 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-4
  Non-group comet.
2042 333 691
2118 339 687
2142 343 684
--Bo Zhou
Jan 04 2010 17:43:19 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-4   17:26:04
--Bo Zhou
Jan 05 2010 05:59:43 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-5
  Non-group comet.
0742 303 704
0818 306 697
0842 308 691
0918 311 683
--Bo Zhou
Jan 05 2010 11:40:43 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/5
  Non-group comet.
0818 809 685
0842 805 686
0918 797 686
--Marek Kaluzny
Jan 05 2010 14:23:00 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
5/1/2010   11:40:43
Non-group comet.
--Marek Kaluzny
Jan 05 2010 17:58:18 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/5
  Kreutz group comet.
2154 36 819
2206 54 803
--Masanori Uchina
Jan 06 2010 00:30:52 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100106
  Kreutz group comet.
2342 177 978
0018 181 972
0042 183 968
--Hanjie Tan
Jan 06 2010 03:41:31 Michal Kusiak

Potential comet:
Images: C3; 512x512 b/w images.
(0,0) Upper Left.
20100106
  Kreutz group comet.
0018 285 796
0042 286 793
0742 307 731
0818 310 726
--Michal Kusiak
Jan 06 2010 03:53:52 Michal Kusiak

Retracting my claim of:
20100106   03:41:31
--Michal Kusiak
Jan 06 2010 04:27:45 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100106
  Kreutz group comet.
0742 360 638
0818 364 634
0842 367 631
--Jiangao Ruan
Jan 06 2010 04:59:24 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100106   00:30:52
--Hanjie Tan
Jan 06 2010 05:00:09 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100106
  Kreutz group comet.
0818 209 900
0842 212 897
0918 214 893
--Jiangao Ruan
Jan 06 2010 05:00:14 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-5   05:59:43
--Bo Zhou
Jan 06 2010 05:48:14 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C2; 2010/1/5   17:58:18
--Masanori Uchina
Jan 06 2010 10:14:49 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/6
  Non-group comet.
1354 277 649
1406 229 648
1430 159 646
--Masanori Uchina
Jan 06 2010 10:38:18 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100106   04:27:45
--Jiangao Ruan
Jan 06 2010 10:38:48 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100106   05:00:09
--Jiangao Ruan
Jan 06 2010 11:02:46 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C2; 2010/1/6   10:14:49
--Masanori Uchina
Jan 06 2010 14:39:31 Arkadiusz Kubczak

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-06
  Kreutz group comet.
15:18 234 816
15:42 236 814
16:18 239 810
16:42 241 808
--Arkadiusz Kubczak
Jan 06 2010 21:37:22 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/6
  Kreutz group comet.
2342 337 675
0018 340 670
0042 342 666
--Masanori Uchina
Jan 06 2010 22:44:07 Jiangao Ruan

Confirming comet of:
20100106   21:37:22
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 07 2010 02:46:41 Tony Hoffman

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100107
  0542 213 880
0618 216 877
0642 219 874
--Tony Hoffman
Jan 07 2010 03:19:41 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100106
  Kreutz group comet.
2318 345 701
2342 348 696
0018 351 691
0042 354 686
--Jiangao Ruan
Jan 07 2010 04:18:58 Arkadiusz Kubczak

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
2010-01-06   14:39:31
Kreutz group comet.
--Arkadiusz Kubczak
Jan 07 2010 05:17:33 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-7
  Kreutz group comet.
0742 339 651
0818 343 646
0842 346 643
--Bo Zhou
Jan 07 2010 05:32:38 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-7   05:17:33
--Bo Zhou
Jan 07 2010 07:08:30 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/6-7   21:37:22
Kreutz group comet.
2118 323 696
2142 325 692
2218 329 687
2318 334 678
0142 348 658
0218 352 653
--Masanori Uchina
Jan 07 2010 07:10:19 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/6-7   21:37:22
Kreutz group comet.
0242 355 649
0318 359 643
0342 361 640
0418 366 634
0442 368 631
0518 373 624
--Masanori Uchina
Jan 07 2010 13:52:39 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100107
  Kreutz group comet.
1718 364 637
1818 372 630
1842 374 624
--Jiangao Ruan
Jan 07 2010 13:55:56 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100107
  Kreutz group comet.
1718 213 842
1818 217 835
1842 220 832
--Jiangao Ruan
Jan 07 2010 14:00:35 Jiangao Ruan

Correction:
Images: C3; 512x512 b/w images.
(0,0) Upper Left.
20100107   13:52:39
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 07 2010 14:00:47 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-7
  Kreutz group comet.
1718 214 841
1818 218 834
1842 220 830
--Bo Zhou
Jan 07 2010 14:00:52 Jiangao Ruan

Correction:
Images: C3; 512x512 b/w images.
(0,0) Upper Left.
20100107   13:55:56
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 07 2010 14:22:04 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
7/1/2010
  Kreutz group comet.
1718 363 636
1818 370 627
1842 373 623
--Marek Kaluzny
Jan 07 2010 14:32:05 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100107   03:19:41
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 07 2010 17:16:49 Michal Kusiak

Confirming comet of:
Images: C3; 20100104   13:55:56
Kreutz group comet.
1642 210 845
1618 208 848
--Michal Kusiak
Jan 07 2010 17:18:47 Michal Kusiak

Confirming comet of:
Images: C3; 20100104   13:52:39
Kreutz group comet.
1618 355 648
1642 358 643
--Michal Kusiak
Jan 07 2010 17:58:03 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
Images: C3; 7/1/2010   14:22:04
--Marek Kaluzny
Jan 07 2010 20:49:22 Tony Hoffman

Retracting my claim of:
Images: C3; 20100107   02:46:41
--Tony Hoffman
Jan 07 2010 22:14:46 Masanori Uchina

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/8
  Kreutz group comet.
0042 243 788
0218 250 776
0242 252 773
--Masanori Uchina
Jan 07 2010 22:37:46 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108
  Kreutz group comet.
0218 362 661
0242 363 658
0318 365 654
--Jiangao Ruan
Jan 07 2010 23:07:34 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100107   22:37:46
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 08 2010 00:09:12 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/8
  Kreutz group comet.
0318 346 665
0342 349 659
0418 354 655
--Masanori Uchina
Jan 08 2010 03:22:02 Arkadiusz Kubczak

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-08
  Kreutz group comet.
05:42 267 751
06:18 269 746
06:42 271 743
--Arkadiusz Kubczak
Jan 08 2010 03:29:21 Arkadiusz Kubczak

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010-01-08   03:22:02
Kreutz group comet.
--Arkadiusz Kubczak
Jan 08 2010 05:24:47 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/8   00:09:12
--Masanori Uchina
Jan 08 2010 07:06:01 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/8
  Kreutz group comet.
0918 199 859
1118 202 852
1142 204 848
--Masanori Uchina
Jan 08 2010 07:24:16 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108
  Kreutz group comet.
0918 199 865
1118 203 852
1142 204 850
1218 208 846
--Jiangao Ruan
Jan 08 2010 08:01:20 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/8   07:06:01
Kreutz group comet.
0918 199 859
1118 202 852
1142 204 848
1218 206 843
1242 208 841
--Masanori Uchina
Jan 08 2010 08:02:29 Marek Kaluzny

Confirming comet of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
8/1/2010   07:06:01
Kreutz group comet.
--Marek Kaluzny
Jan 08 2010 08:07:45 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108
  Kreutz group comet.
1142 194 871
1218 196 866
1242 197 863
--Jiangao Ruan
Jan 08 2010 08:19:08 Jiangao Ruan

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108   07:24:16
Kreutz group comet.
1242 209 842
--Jiangao Ruan
Jan 08 2010 08:53:52 Calum Young

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108
  Kreutz group comet.
22:51 235 799
23:14 237 798
00:19 241 790
00:42 242 787
--Calum Young
Jan 08 2010 08:59:05 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/8   07:06:01
Kreutz group comet.
0918 194 865
0942 196 862
1020 198 858
1042 200 855
1342 212 834
--Masanori Uchina
Jan 08 2010 10:24:13 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100108   08:07:45
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 08 2010 10:33:20 Jiangao Ruan

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108   07:24:16
Kreutz group comet.
0942 197 864
1020 199 859
1042 200 855
1342 213 834
1418 216 830
1442 218 826
--Jiangao Ruan
Jan 08 2010 10:52:45 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108
  Kreutz group comet.
1418 162 886
1442 163 883
1518 164 878
--Zhijian Xu
Jan 08 2010 11:18:46 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
8/1/2010
  Kreutz group comet.
1418 261 758
1442 263 755
1518 265 748
--Marek Kaluzny
Jan 08 2010 11:43:30 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
Images: C3; 8/1/2010   11:18:46
--Marek Kaluzny
Jan 08 2010 12:15:46 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108
  Kreutz group comet.
1518 275 748
1618 279 743
1642 281 740
--Jiangao Ruan
Jan 08 2010 12:19:56 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100108   10:52:45
--Zhijian Xu
Jan 08 2010 17:48:00 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-8
  Kreutz group comet.
1618 185 982
1642 186 981
2142 200 948
2218 202 943
--Bo Zhou
Jan 08 2010 18:34:30 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-8   17:48:00
--Bo Zhou
Jan 08 2010 18:35:32 Giuseppe Pappa

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108
  Kreutz group comet.
2143 360 624
2218 363 618
2318 372 608
--Giuseppe Pappa
Jan 08 2010 18:38:29 Giuseppe Pappa

Retracting my claim of:
20100108   18:35:32
--Giuseppe Pappa
Jan 08 2010 18:42:54 Giuseppe Pappa

Potential comet:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108
  Kreutz group comet.
2230 4 858
2306 14 846
--Giuseppe Pappa
Jan 08 2010 18:45:01 Giuseppe Pappa

Retracting my claim of:
20100108   18:42:54
--Giuseppe Pappa
Jan 08 2010 19:39:34 Bo Zhou

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-8
  Kreutz group comet.
2318 322 668
2342 325 665
0018 329 660
--Bo Zhou
Jan 08 2010 22:24:20 Zhijian Xu

Known comet now entering:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109
  Kreutz group comet.
0230 29 710
--Zhijian Xu
Jan 08 2010 22:37:49 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109
  Kreutz group comet.
0218 198 854
0242 200 851
0318 204 846
--Zhijian Xu
Jan 08 2010 22:43:34 Bo Zhou

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-9
  Kreutz group comet.
0218 277 732
0242 280 729
0318 284 724
--Bo Zhou
Jan 08 2010 23:03:53 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/8   22:14:46
--Masanori Uchina
Jan 08 2010 23:23:17 Peter Berrett

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20090109
  Non-group comet.
0218 720 951
0242 723 956
0318 726 958
--Peter Berrett
Jan 08 2010 23:36:44 Peter Berrett

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20090109
  Non-group comet.
0218 720 951
0242 723 956
0318 726 958
--Peter Berrett
Jan 08 2010 23:39:51 Peter Berrett

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20090109
  Non-group comet.
0218 726 958
0242 723 956
0318 720 951
--Peter Berrett
Jan 08 2010 23:45:24 Peter Berrett

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108   23:23:17
Non-group comet.
--Peter Berrett
Jan 08 2010 23:46:33 Peter Berrett

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108   23:36:44
Non-group comet.
--Peter Berrett
Jan 09 2010 00:57:03 Bo Zhou

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-8   19:39:34
Kreutz group comet.
2118 311 684
2142 313 681
2218 316 676
0242 346 639
0318 350 633
0418 357 624
--Bo Zhou
Jan 09 2010 01:14:40 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100108   12:15:46
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 09 2010 01:15:24 Peter Berrett

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100108   23:39:51
Non-group comet.
0218 726 958
0242 723 956
0318 720 951
0418 714 943
--Peter Berrett
Jan 09 2010 01:44:47 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100109   22:37:49
--Zhijian Xu
Jan 09 2010 02:22:07 Peter Berrett

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109
  Kreutz group comet.
0418 56 817
0442 62 813
0542 71 804
--Peter Berrett
Jan 09 2010 03:04:40 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-9
  Kreutz group comet.
0418 146 954
0442 147 952
0542 150 946
--Bo Zhou
Jan 09 2010 05:50:40 Calum Young

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
10/01/09
  Kreutz group comet.
1442 93 795
1518 95 779
1618 108 773
1642 114 773
--Calum Young
Jan 09 2010 05:50:44 Calum Young

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
10/01/09
  Kreutz group comet.
1442 93 795
1518 95 779
1618 108 773
1642 114 773
--Calum Young
Jan 09 2010 06:07:54 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
9/1/2010
  Kreutz group comet.
0418 229 887
0442 230 884
0542 231 879
--Marek Kaluzny
Jan 09 2010 06:23:05 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109
  Kreutz group comet.
0418 206 836
0442 208 833
0542 214 827
--Zhijian Xu
Jan 09 2010 07:49:59 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
9/1/2010   06:07:54
--Marek Kaluzny
Jan 09 2010 07:57:01 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100109   06:23:05
--Zhijian Xu
Jan 09 2010 08:09:30 Peter Berrett

Potential comet:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109
  Kracht group comet.
1206 168 425
1230 172 427
1254 180 429
--Peter Berrett
Jan 09 2010 08:56:01 Peter Berrett

Further to my post of...
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20090109   08:09:30
Kracht group comet.
1206 168 425
1230 172 427
1254 180 429
1331 186 430
--Peter Berrett
Jan 09 2010 09:05:58 Peter Berrett

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109
  Kreutz group comet.
1218 331 659
1242 333 657
1342 341 648
--Peter Berrett
Jan 09 2010 09:13:44 Peter Berrett

Further to my post of...
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109   08:09:30
Kracht group comet.
1206 168 425
1230 172 427
1254 180 429
1331 186 430
1354 191 430
--Peter Berrett
Jan 09 2010 09:36:28 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-9   03:04:40
--Bo Zhou
Jan 09 2010 09:45:22 Peter Berrett

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109   09:05:58
Kreutz group comet.
1218 331 659
1242 333 657
1342 341 648
1418 345 643
--Peter Berrett
Jan 09 2010 09:56:52 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-8   22:43:34
--Bo Zhou
Jan 09 2010 09:56:58 Peter Berrett

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109   09:05:58
Kreutz group comet.
1218 331 659
1242 333 657
1342 341 648
1418 345 643
1442 348 638
--Peter Berrett
Jan 09 2010 10:09:57 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109
  Kreutz group comet.
1342 287 700
1418 291 696
1442 293 694
--Jiangao Ruan
Jan 09 2010 10:51:30 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100109
  Kreutz group comet.
1342 327 660
1418 331 656
1442 334 653
1518 338 649
--Hanjie Tan
Jan 09 2010 11:33:18 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100109   10:09:57
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 09 2010 12:17:21 Marek Kaluzny

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
9/1/2010
  Kreutz group comet.
1542 360 630
1618 362 625
1642 363 623
--Marek Kaluzny
Jan 09 2010 18:29:29 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/9
  Kreutz group comet.
2018 237 804
2118 240 799
2142 242 795
--Masanori Uchina
Jan 09 2010 18:42:29 Masanori Uchina

Known comet now entering:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/9
  Kreutz group comet.
2058 44 701
--Masanori Uchina
Jan 09 2010 19:48:29 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/9   18:29:29
--Masanori Uchina
Jan 09 2010 20:07:13 Bo Zhou

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-8   19:39:34
Kreutz group comet.
2042 309 689
2118 311 684
2142 313 681
2218 316 676
2318 322 668
2342 325 665
--Bo Zhou
Jan 09 2010 20:07:17 Bo Zhou

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-9
  Kreutz group comet.
0018 329 660
0042 332 657
0142 338 648
0218 343 643
0242 346 639
0318 350 633
--Bo Zhou
Jan 10 2010 06:25:46 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100109   10:51:30
--Hanjie Tan
Jan 10 2010 06:35:01 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/10
  Kreutz group comet.
1044 352 645
1023 350 648
1118 356 640
--Masanori Uchina
Jan 10 2010 06:36:19 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/10
  Kreutz group comet.
1023 286 734
1044 289 730
1118 294 724
--Zhijian Xu
Jan 10 2010 06:42:11 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100110
  Kreutz group comet.
1023 436 634
1044 437 631
1118 438 626
--Hanjie Tan
Jan 10 2010 07:11:39 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100110
  Kreutz group comet.
1023 212 806
1044 214 804
1118 216 800
1142 218 797
--Bo Zhou
Jan 10 2010 07:42:02 Bo Zhou

Retracting my claim of:
20100110   07:11:39
--Bo Zhou
Jan 10 2010 07:43:57 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/10   06:35:01
Kreutz group comet.
1023 350 648
1044 352 645
1118 356 640
1142 361 636
1218 364 631
--Masanori Uchina
Jan 10 2010 07:55:39 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100110   06:42:11
--Hanjie Tan
Jan 10 2010 09:10:28 Jiangao Ruan

Confirming comet of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/01/10   06:35:01
Kreutz group comet.
0818 337 669
0842 340 664
0918 343 660
0942 346 655
--Jiangao Ruan
Jan 10 2010 09:49:25 Toni Scarmato

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100110
  Kreutz group comet.
1018 368 661
1044 370 659
1118 372 656
1142 374 654
1218 348 651
--Toni Scarmato
Jan 10 2010 09:52:13 Toni Scarmato

Correction:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100110   094925
Kreutz group comet.
1218 378 651
--Toni Scarmato
Jan 10 2010 11:25:24 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/10   06:35:01
Kreutz group comet.
1301 370 624
--Masanori Uchina
Jan 10 2010 11:41:48 Toni Scarmato

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100110   094925
Kreutz group comet.
1301 385 643
1342 388 638
--Toni Scarmato
Jan 10 2010 17:32:09 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-10
  Kreutz group comet.
2118 209 834
2142 211 831
2218 214 826
--Bo Zhou
Jan 10 2010 18:41:02 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-01-10   17:32:09
--Bo Zhou
Jan 10 2010 22:29:50 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100110
  Kreutz group comet.
1418 340 657
1442 343 655
1518 346 649
--Bo Zhou
Jan 10 2010 22:41:05 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100111
  Kreutz group comet.
0015 238 788
0215 248 772
0315 253 764
--Bo Zhou
Jan 10 2010 23:15:43 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100111
  Kreutz group comet.
0015 120 927
0215 130 913
0315 136 908
--Bo Zhou
Jan 11 2010 04:06:09 Bo Zhou

Retracting my claim of:
20100110   23:15:43
--Bo Zhou
Jan 11 2010 04:15:58 Bo Zhou

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-10   22:41:05
Kreutz group comet.
2218 228 807
2318 233 799
0015 238 787
0415 258 757
0515 263 750
0615 269 742
--Bo Zhou
Jan 11 2010 04:56:47 Bo Zhou

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-10   22:29:50
Kreutz group comet.
1618 355 639
1642 358 636
1718 362 631
1742 365 628
1818 370 621
1842 374 617
--Bo Zhou
Jan 11 2010 06:14:48 Toni Scarmato

Retracting my claim of:
Images: C3; 20100110   094925
--Toni Scarmato
Jan 11 2010 08:03:05 Mr Sungrazer

All,
Just thought I'd bring your attention to the LASCO C2 images which
are currently being taken with 100s exposure times. Might be a good
time to look for very faint objects....
~~KB
Jan 11 2010 08:11:51 Peter Berrett

Potential comet:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100111
  Non-group comet.
1206 690 57
1219 682 61
1228 671 73
--Peter Berrett
Jan 11 2010 09:01:59 Peter Berrett

Further to my post of...
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100111   08:11:51
Non-group comet.
1206 690 57
1219 682 61
1228 671 73
1249 667 86
1327 658 101
--Peter Berrett
Jan 11 2010 09:25:57 Michal Kusiak

Confirming comet of:
Images: C3; (0,0) Upper Left.
20100110   22:41:05
Kreutz group comet.
1215 302 697
1415 314 681
--Michal Kusiak
Jan 11 2010 10:53:16 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100111
  Kreutz group comet.
0815 279 732
1215 303 697
1415 314 680
--Jiangao Ruan
Jan 11 2010 10:58:21 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100111   10:53:16
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 11 2010 11:16:40 Bo Zhou

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-11
  Kreutz group comet.
1115 258 743
1215 264 736
1415 274 725
--Bo Zhou
Jan 11 2010 11:33:44 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-01-11   11:16:40
--Bo Zhou
Jan 11 2010 11:37:51 Jiangao Ruan

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100111
  Kreutz group comet.
1215 275 721
1415 286 705
1615 296 691
--Jiangao Ruan
Jan 11 2010 13:05:14 Jiangao Ruan

Confirming comet of:
Images: C3; 20100108   19:39:34
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 11 2010 18:58:49 Peter Berrett

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100111
  Kreutz group comet.
0615 265 745
1215 301 698
1415 313 679
1615 326 664
--Peter Berrett
Jan 11 2010 19:10:57 Peter Berrett

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100111
  Non-group comet.
0615 742 321
1215 753 312
1415 757 309
1615 762 306
--Peter Berrett
Jan 11 2010 22:42:54 Masanori Uchina

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/12
  Kreutz group comet.
1415 285 710
1615 294 691
0315 307 677
--Masanori Uchina
Jan 11 2010 22:46:14 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/11   22:42:54
--Masanori Uchina
Jan 12 2010 00:44:37 Peter Berrett

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100111   19:10:57
Non-group comet.
0615 742 321
1215 753 312
1415 757 309
1615 762 306
0315 773 295
0415 774 293
--Peter Berrett
Jan 12 2010 00:54:51 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100112
  Kreutz group comet.
0215 167 823
0315 172 818
0415 177 813
0515 182 808
--Hanjie Tan
Jan 12 2010 01:33:03 Peter Berrett

Potential comet:
1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100112
  Non-group comet.
0519 847 929
0528 854 921
0549 867 909
--Peter Berrett
Jan 12 2010 01:45:30 Peter Berrett

Retracting my claim of:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100112   01:33:03
--Peter Berrett
Jan 12 2010 03:28:18 Arkadiusz Kubczak

Potential comet:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-12
  Non-group comet.
07:27 238 247
07:49 261 224
08:06 279 205
--Arkadiusz Kubczak
Jan 12 2010 03:35:33 Arkadiusz Kubczak

Further to my post of...
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-12   03:28:18
Meyer group comet.
05:49 141 359
06:06 156 339
06:19 170 323
06:28 179 314
06:49 199 290
--Arkadiusz Kubczak
Jan 12 2010 03:40:33 Arkadiusz Kubczak

Further to my post of...
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-12   03:28:18
Meyer group comet.
04:49 86 430
05:06 101 411
05:19 112 395
05:28 121 383
--Arkadiusz Kubczak
Jan 12 2010 03:46:41 Jiangao Ruan

Confirming comet of:
20100112   03:28:18
Meyer group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 12 2010 08:24:24 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 512x512 b/w images.
(0,0) Upper Left.
2010/01/12
  Kreutz group comet.
1015 148 960
1115 151 951
1215 154 947
--Jiangao Ruan
Jan 12 2010 08:55:26 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-12
  Kreutz group comet.
1015 233 821
1115 239 814
1215 245 807
--Bo Zhou
Jan 12 2010 09:00:42 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
2010/1/10   06:36:19
--Zhijian Xu
Jan 12 2010 21:31:59 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-12   08:55:26
--Bo Zhou
Jan 13 2010 00:10:53 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100112   00:54:51
--Hanjie Tan
Jan 13 2010 00:23:20 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100113
  Kreutz group comet.
2015 244 731
2115 246 726
2215 249 722
2315 253 718
0015 255 713
--Hanjie Tan
Jan 13 2010 03:22:57 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100112   08:24:24
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 13 2010 05:16:36 Jiangao Ruan

Confirming comet of:
20100110   22:29:50
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 13 2010 06:57:18 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100113
  Kreutz group comet.
0815 116 902
1015 125 883
1115 131 873
--Jiangao Ruan
Jan 13 2010 07:41:23 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100113   06:57:18
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 13 2010 08:23:42 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100113   00:23:20
--Hanjie Tan
Jan 14 2010 03:31:57 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100114
  Kreutz group comet.
0515 289 687
0615 294 679
0815 302 664
--Jiangao Ruan
Jan 15 2010 00:36:52 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100115
  Kreutz group comet.
0215 230 683
0315 237 674
0415 244 665
0515 249 656
--Hanjie Tan
Jan 15 2010 00:45:57 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100115
  Kreutz group comet.
0215 303 686
0315 311 678
0415 320 669
0515 327 661
--Hanjie Tan
Jan 15 2010 01:03:16 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/15
  Kreutz group comet.
0315 172 896
0415 175 890
0515 179 883
--Masanori Uchina
Jan 15 2010 02:53:08 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100115   00:36:52
--Hanjie Tan
Jan 15 2010 02:55:22 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100115
  Kreutz group comet.
0020 220 695
0215 230 682
0315 237 674
0415 245 666
0515 255 659
--Hanjie Tan
Jan 15 2010 06:38:48 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/15   01:03:16
--Masanori Uchina
Jan 15 2010 07:53:09 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/15
  Kreutz group comet.
1015 249 775
1115 252 771
1215 254 768
--Masanori Uchina
Jan 15 2010 07:59:35 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100115   02:55:22
--Hanjie Tan
Jan 15 2010 08:00:40 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100115   00:45:57
--Hanjie Tan
Jan 15 2010 16:56:59 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/15   07:53:09
--Masanori Uchina
Jan 16 2010 17:42:07 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100116
  Kreutz group comet.
2015 194 868
2115 197 862
2215 201 857
--Jiangao Ruan
Jan 16 2010 18:01:39 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/16
  Kreutz group comet.
2015 192 865
2115 197 860
2215 201 856
--Masanori Uchina
Jan 16 2010 18:07:44 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/16   18:01:39
--Masanori Uchina
Jan 16 2010 18:28:53 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100116   17:42:07
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 16 2010 18:38:45 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-16
  Kreutz group comet.
1615 153 859
1715 157 854
1815 161 848
--Bo Zhou
Jan 16 2010 19:34:32 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-16   18:38:45
--Bo Zhou
Jan 17 2010 05:56:36 Michal Kusiak

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100117
  Kreutz group comet.
1015 333 712
0815 321 731
0615 310 750
--Michal Kusiak
Jan 17 2010 06:51:33 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-17
  Kreutz group comet.
0815 112 828
1015 122 818
1115 127 812
--Bo Zhou
Jan 17 2010 06:59:38 Michal Kusiak

Retracting my claim of:
20100117   05:56:36
--Michal Kusiak
Jan 17 2010 07:47:05 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/17
  Kreutz group comet.
1015 265 704
1115 269 700
1224 273 696
--Masanori Uchina
Jan 17 2010 08:08:18 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-17   06:51:33
--Bo Zhou
Jan 17 2010 16:17:43 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/17   07:47:05
--Masanori Uchina
Jan 17 2010 23:56:32 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100118
  Kreutz group comet.
0215 155 734
0315 163 731
0415 171 729
--Hanjie Tan
Jan 18 2010 01:00:13 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100118   23:56:32
--Hanjie Tan
Jan 18 2010 08:01:02 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100118
  Kreutz group comet.
1015 223 679
1115 228 677
1215 232 674
--Hanjie Tan
Jan 18 2010 13:01:35 Arkadiusz Kubczak

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-18
  Kreutz group comet.
12:15 352 703
16:15 386 664
17:15 395 653
--Arkadiusz Kubczak
Jan 18 2010 14:45:04 Arkadiusz Kubczak

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010-01-18   13:01:35
Kreutz group comet.
--Arkadiusz Kubczak
Jan 18 2010 17:44:19 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100118
  Kreutz group comet.
2015 246 797
2115 251 792
2215 256 787
--Jiangao Ruan
Jan 19 2010 06:39:38 Jiangao Ruan

Potential comet:
20100118   17:44:19
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 19 2010 06:39:49 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100118   17:44:19
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 19 2010 09:12:47 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/19
  Kreutz group comet.
1218 278 669
1242 280 666
1342 284 660
--Masanori Uchina
Jan 19 2010 18:15:32 Jiangao Ruan

Known comet now entering:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100119
  Kreutz group comet.
2118 97 894
2142 99 890
--Jiangao Ruan
Jan 19 2010 18:24:38 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 512x512 b/w images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-19
  Kreutz group comet.
2118 97 894
2142 99 891
2318 108 878
--Bo Zhou
Jan 19 2010 18:46:48 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100119
  Kreutz group comet.
2115 294 637
2142 297 633
2318 307 623
--Jiangao Ruan
Jan 19 2010 18:47:02 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100119
  Kreutz group comet.
2115 294 637
2142 297 633
2318 307 623
--Jiangao Ruan
Jan 19 2010 20:19:07 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
(0,0) Upper Left.
20100119   18:47:02
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 19 2010 20:56:48 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100118   08:01:02
--Hanjie Tan
Jan 20 2010 02:18:30 Bo Zhou

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-20
  Kreutz group comet.
0542 139 804
0618 143 800
0642 146 797
--Bo Zhou
Jan 20 2010 03:11:40 Arkadiusz Kubczak

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-20
  Kreutz group comet.
06:18 129 795
06:42 131 792
07:42 139 784
--Arkadiusz Kubczak
Jan 20 2010 03:46:28 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120
  Kreutz group comet.
0642 317 715
0742 325 705
0818 329 700
--Hanjie Tan
Jan 20 2010 04:15:24 Hanjie Tan

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120
  Kreutz group comet.
0742 150 830
0818 154 824
0842 156 821
--Hanjie Tan
Jan 20 2010 04:27:29 Arkadiusz Kubczak

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-20   03:11:40
Kreutz group comet.
--Arkadiusz Kubczak
Jan 20 2010 06:56:42 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-20   02:18:30
--Bo Zhou
Jan 20 2010 08:12:22 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100120   04:15:24
--Hanjie Tan
Jan 20 2010 08:15:43 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100120   03:46:28
--Hanjie Tan
Jan 20 2010 08:24:08 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120
  Kreutz group comet.
1142 165 867
1218 170 862
1242 172 860
--Jiangao Ruan
Jan 20 2010 14:36:30 New User

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Lower Right.
20100120   02:42:00
Kreutz group comet.
0018 0 0
0042 0 0
0142 0 0
0218 0 0
0242 0 0
0318 0 0
--New User
Jan 20 2010 14:44:31 New User

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Lower Left.
20100120   02:42:00
Kreutz group comet.
0018 0 0
0042 0 0
0142  0 0
0218 0 0
0242 0 0
0318  0 0
--New User
Jan 20 2010 15:49:30 Rob Matson

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120
  Kreutz group comet.
12:18 65 886
12:42 67 885
20:18 108 835
--Rob Matson
Jan 20 2010 15:59:43 Rob Matson

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120   15:49:30
Kreutz group comet.
--Rob Matson
Jan 20 2010 17:15:11 Jiangao Ruan

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120
  Kreutz group comet.
2018 244 704
2042 248 702
2118 252 969
--Jiangao Ruan
Jan 20 2010 17:25:30 Rob Matson

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120
  Non-group comet.
21:18 251 695
21:42 255 691
22:18 260 687
--Rob Matson
Jan 20 2010 17:28:00 Rob Matson

Correction:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120   17:25:30
Kreutz group comet.
21:18 251 695
21:42 255 691
22:18 260 687
--Rob Matson
Jan 20 2010 17:31:18 Michal Kusiak

Confirming comet of:
Images: C3; 20100120   17:15:11
--Michal Kusiak
Jan 20 2010 17:48:48 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100120   08:24:08
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 20 2010 18:04:33 Jiangao Ruan

Correction:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120   17:15:11
Kreutz group comet.
2118 255 696
--Jiangao Ruan
Jan 20 2010 18:32:25 Rob Matson

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120
  Kreutz group comet.
21:42 234 747
22:18 239 743
23:18 246 736
--Rob Matson
Jan 20 2010 18:51:58 Jiangao Ruan

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120   17:15:11
Kreutz group comet.
2142 255 693
2218 261 688
2318 269 679
--Jiangao Ruan
Jan 20 2010 20:55:19 Bo Zhou

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-20   02:18:30
Kreutz group comet.
2018 244 703
2042 247 700
2118 252 696
2142 255 693
2218 261 688
--Bo Zhou
Jan 20 2010 20:56:48 Bo Zhou

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-20
  Kreutz group comet.
2318 236 721
2342 239 719
0018 244 714
0042 246 711
--Bo Zhou
Jan 20 2010 20:59:39 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-20   20:55:19
--Bo Zhou
Jan 20 2010 21:17:56 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100121
  Kreutz group comet.
2318 247 720
2342 249 717
0018 254 713
0042 257 710
--Hanjie Tan
Jan 20 2010 21:31:15 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-20
  Kreutz group comet.
2342 82 879
0018 86 875
0042 89 872
--Bo Zhou
Jan 20 2010 22:33:13 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/21
  Kreutz group comet.
2342 272 675
0018 277 671
0042 281 667
--Masanori Uchina
Jan 20 2010 22:37:13 Hanjie Tan

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100121
  Kreutz group comet.
2342 272 676
0018 276 672
0042 279 669
--Hanjie Tan
Jan 20 2010 22:43:24 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/21   22:33:13
--Masanori Uchina
Jan 20 2010 22:44:34 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/19   09:12:47
--Masanori Uchina
Jan 20 2010 22:57:59 Masanori Uchina

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/21
  Kreutz group comet.
2318 246 717
2342 248 715
0018 251 711
0042 255 708
--Masanori Uchina
Jan 20 2010 23:05:10 Hanjie Tan

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100121
  Kreutz group comet.
2342 14 786
0018 17 784
0042 19 783
--Hanjie Tan
Jan 20 2010 23:31:34 Bo Zhou

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-20   02:18:30
Kreutz group comet.
0842 160 784
0942 166 777
1042 172 771
1142 178 765
1242 186 757
1342 198 746
--Bo Zhou
Jan 20 2010 23:31:43 Bo Zhou

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-20   02:18:30
Kreutz group comet.
1442 208 738
1542 216 731
1642 225 727
1742 230 719
1942 241 708
2042 248 701
--Bo Zhou
Jan 21 2010 08:57:24 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 512x512 b/w images.
(0,0) Upper Left.
20100121
  Kreutz group comet.
1218 308 644
1242 312 640
1342 322 630
--Jiangao Ruan
Jan 21 2010 09:08:42 Bo Zhou

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-21
  Kreutz group comet.
1218 282 684
1242 285 681
1342 293 673
--Bo Zhou
Jan 21 2010 09:12:09 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100121
  Kreutz group comet.
1218 282 684
1242 285 681
1342 293 674
--Jiangao Ruan
Jan 21 2010 09:13:54 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100121   09:12:09
--Jiangao Ruan
Jan 21 2010 09:29:57 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-20   21:31:15
--Bo Zhou
Jan 21 2010 11:12:33 Jiangao Ruan

Known comet now entering:
Images: C2; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100121
  Kreutz group comet.
1530 84 662
--Jiangao Ruan
Jan 21 2010 11:54:54 Jiangao Ruan

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100120   17:15:11
Kreutz group comet.
1742 225 724
1818 228 719
1842 231 716
1942 238 709
--Jiangao Ruan
Jan 21 2010 12:07:09 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-21
  Kreutz group comet.
1518 197 734
1542 199 731
1618 203 726
--Bo Zhou
Jan 21 2010 12:11:10 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100121   08:57:24
--Jiangao Ruan
Jan 21 2010 13:34:53 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
21/1/2010
  Kreutz group comet.
1518 124 865
1542 126 861
1618 129 856
--Marek Kaluzny
Jan 21 2010 16:10:18 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
Images: C3; 21/1/2010   13:34:53
Kreutz group comet.
--Marek Kaluzny
Jan 21 2010 17:14:21 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/21   22:57:59
--Masanori Uchina
Jan 21 2010 21:47:26 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100121   23:05:10
--Hanjie Tan
Jan 22 2010 03:04:56 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100121   21:17:56
--Hanjie Tan
Jan 22 2010 03:05:15 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100121   22:37:13
--Hanjie Tan
Jan 22 2010 05:53:53 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 512x512 b/w images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-22
  Kreutz group comet.
0942 332 629
1020 336 623
1042 328 920
--Bo Zhou
Jan 22 2010 06:08:49 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-22   05:53:53
--Bo Zhou
Jan 22 2010 06:14:20 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-21   12:07:09
--Bo Zhou
Jan 22 2010 06:19:34 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/22
  Kreutz group comet.
942 129 860
1020 132 855
1042 133 852
--Masanori Uchina
Jan 22 2010 08:15:15 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/22   06:19:34
--Masanori Uchina
Jan 22 2010 08:20:30 Arkadiusz Kubczak

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-22
  Kreutz group comet.
11:18 274 774
11:42 276 772
12:18 280 767
--Arkadiusz Kubczak
Jan 22 2010 08:39:37 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100122
  Kreutz group comet.
1020 13 779
1042 15 777
1118 18 774
--Hanjie Tan
Jan 22 2010 09:30:42 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100122   08:39:37
--Hanjie Tan
Jan 22 2010 19:25:16 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-22
  Kreutz group comet.
2018 85 857
2042 87 854
2318 101 839
2342 103 836
--Bo Zhou
Jan 23 2010 06:41:16 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100122
  Kreutz group comet.
0418 325 651
0442 328 647
0518 335 642
0542 338 638
0618 344 633
0642 348 620
--Jiangao Ruan
Jan 23 2010 06:59:35 Jiangao Ruan

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100123   06:41:16
Kreutz group comet.
0742 357 620
0818 364 614
0842 368 610
--Jiangao Ruan
Jan 23 2010 07:18:42 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
22/1/2010
  Kreutz group comet.
2018 349 648
2042 351 646
2318 369 627
2342 372 624
--Marek Kaluzny
Jan 23 2010 09:31:19 Arkadiusz Kubczak

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
2010-01-22   08:20:30
Kreutz group comet.
--Arkadiusz Kubczak
Jan 23 2010 09:43:27 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
22/1/2010   07:18:4
Kreutz group comet.
--Marek Kaluzny
Jan 23 2010 10:05:33 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-23
  Kreutz group comet.
1342 72 866
1418 76 860
1442 79 856
--Zhijian Xu
Jan 23 2010 10:06:08 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-22   19:25:16
--Bo Zhou
Jan 23 2010 10:15:17 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/23
  Kreutz group comet.
1342 271 660
1418 276 656
1442 280 654
--Masanori Uchina
Jan 23 2010 10:16:36 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100123
  Kreutz group comet.
1342 332 683
1418 338 678
1442 342 674
--Hanjie Tan
Jan 23 2010 10:40:11 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
2010-1-23   10:05:33
Kreutz group comet.
--Zhijian Xu
Jan 23 2010 10:46:41 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100123
  Kreutz group comet.
1342 326 684
1418 331 680
1442 334 676
1518 338 672
--Hanjie Tan
Jan 23 2010 11:26:12 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100123   10:16:36
--Hanjie Tan
Jan 23 2010 12:08:12 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
23/01/2010
  Kreutz group comet.
1442 220 740
1518 226 734
1542 229 731
--Marek Kaluzny
Jan 23 2010 22:01:06 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100123
  Kreutz group comet.
2342 158 819
0018 162 814
0042 164 810
0142 171 802
--Jiangao Ruan
Jan 23 2010 23:27:09 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-23
  Non-group comet.
2318 963 341
2342 962 343
0018 961 347
0042 960 349
--Bo Zhou
Jan 24 2010 04:55:44 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/23   10:15:17
--Masanori Uchina
Jan 24 2010 05:12:02 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100123   10:46:41
--Hanjie Tan
Jan 24 2010 06:14:10 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
Images: C3; 23/1/2010   12:08:12
Kreutz group comet.
--Marek Kaluzny
Jan 24 2010 07:06:45 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-24
  Kreutz group comet.
1044 80 880
1118 85 877
1142 88 874
--Bo Zhou
Jan 24 2010 07:34:10 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-24   07:06:45
--Bo Zhou
Jan 24 2010 07:38:45 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-23   23:27:09
Non-group comet.
--Bo Zhou
Jan 24 2010 09:37:49 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100124
  Kreutz group comet.
1242 84 882
1342 92 872
1418 98 866
--Zhijian Xu
Jan 24 2010 17:37:18 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100124   09:37:49
--Zhijian Xu
Jan 25 2010 01:06:58 Jiangao Ruan

Retracting my claim of:
20100123   22:01:06
--Jiangao Ruan
Jan 25 2010 16:38:50 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-25
  Kreutz group comet.
1818 271 694
1842 275 691
2018 289 679
2042 293 675
--Bo Zhou
Jan 25 2010 16:43:08 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-25
  Kreutz group comet.
2018 278 749
2042 281 746
2118 285 741
--Bo Zhou
Jan 25 2010 16:43:13 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/25
  Kreutz group comet.
1818 277 687
1842 282 684
2018 288 677
2042 291 674
--Masanori Uchina
Jan 25 2010 17:11:17 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-25   16:43:08
--Bo Zhou
Jan 25 2010 17:14:53 Bo Zhou

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-25   16:38:50
Kreutz group comet.
1818 271 694
1842 275 691
2018 289 679
2042 293 675
2118 298 669
2142 301 666
--Bo Zhou
Jan 25 2010 17:15:26 Masanori Uchina

Confirming comet of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/25   16:38:50
Kreutz group comet.
2118 297 669
2142 300 666
--Masanori Uchina
Jan 25 2010 17:17:41 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 201081/25   16:43:13
--Masanori Uchina
Jan 25 2010 17:30:21 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
25/1/2010
  Kreutz group comet.
2018 289 676
2042 292 673
2118 298 668
2142 301 665
--Marek Kaluzny
Jan 25 2010 17:32:21 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
25/1/2010   17:30:21
--Marek Kaluzny
Jan 26 2010 05:27:28 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 512x512 b/w images.
(0,0) Upper Left.
20100126
  Kreutz group comet.
0918 119 816
0942 122 813
1020 126 808
--Zhijian Xu
Jan 26 2010 05:37:44 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100126
  Kreutz group comet.
0918 143 822
0942 146 819
1020 151 814
--Zhijian Xu
Jan 26 2010 05:38:25 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100126   05:27:28
--Zhijian Xu
Jan 26 2010 05:52:50 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
26/1/2010
  Kreutz group comet.
0918 187 753
0942 189 750
1020 191 744
--Marek Kaluzny
Jan 26 2010 05:53:02 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100126
  Kreutz group comet.
0918 181 837
0942 184 834
1020 189 829
--Hanjie Tan
Jan 26 2010 05:58:24 Arkadiusz Kubczak

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-26
  Non-group comet.
09:18 616 319
09:42 613 317
10:20 609 312
--Arkadiusz Kubczak
Jan 26 2010 06:17:12 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
Images: C3; 26/1/2010   05:52:50
--Marek Kaluzny
Jan 26 2010 06:27:32 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100126   05:37:44
Kreutz group comet.
--Zhijian Xu
Jan 26 2010 07:47:51 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100126   05:53:02
--Hanjie Tan
Jan 26 2010 08:10:40 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100126
  Kreutz group comet.
1118 282 645
1142 286 643
1218 292 638
1242 297 635
--Zhijian Xu
Jan 26 2010 08:26:56 Jiangao Ruan

Confirming comet of:
20100126   08:10:40
Kreutz group comet.
--Jiangao Ruan
Jan 26 2010 09:36:24 Zhijian Xu

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100126   08:10:40
Kreutz group comet.
1020 272 654
1042 276 650
1342 308 627
1418 314 622
--Zhijian Xu
Jan 26 2010 10:13:56 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100126
  Kreutz group comet.
1342 360 700
1418 362 698
1442 363 695
--Hanjie Tan
Jan 26 2010 10:46:37 Jiangao Ruan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100125
  Kreutz group comet.
0742 335 637
0842 344 629
0918 350 624
--Jiangao Ruan
Jan 26 2010 11:09:46 Jiangao Ruan

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100126   10:46:37
Kreutz group comet.
0542 315 656
0618 321 651
0642 325 647
0742 334 638
0842 345 629
0918 350 624
--Jiangao Ruan
Jan 26 2010 16:31:07 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-25
  Kreutz group comet.
1418 314 648
1442 318 644
1518 326 638
1542 329 635
1618 336 628
1642 341 623
--Bo Zhou
Jan 26 2010 18:30:06 Zhijian Xu

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100126   08:10:40
Kreutz group comet.
1442 318 618
1518 326 613
1542 330 609
1618 337 604
--Zhijian Xu
Jan 26 2010 22:29:52 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127   10:13:56
Kreutz group comet.
--Hanjie Tan
Jan 26 2010 23:04:14 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/27
  Kreutz group comet.
1518 264 692
1542 267 689
1618 270 686
--Masanori Uchina
Jan 26 2010 23:33:45 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127
  Kreutz group comet.
1518 110 856
1542 112 853
1618 115 850
--Hanjie Tan
Jan 27 2010 04:15:29 Arkadiusz Kubczak

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010-01-26   05:58:24
Non-group comet.
--Arkadiusz Kubczak
Jan 27 2010 05:00:43 Bo Zhou

Confirming comet of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-26   10:46:37
Kreutz group comet.
0942 355 621
1020 363 616
--Bo Zhou
Jan 27 2010 05:08:29 Bo Zhou

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-26   16:31:07
Kreutz group comet.
1342 310 652
1418 315 647
1718 348 619
1742 352 616
1818 359 611
1842 362 607
--Bo Zhou
Jan 27 2010 05:11:48 Bo Zhou

Confirming comet of:
2010-1-23   06:41:16
Kreutz group comet.
--Bo Zhou
Jan 27 2010 10:13:22 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127
  Kreutz group comet.
218 320 633
242 322 629
318 326 625
342 328 622
--Hanjie Tan
Jan 27 2010 10:49:27 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/26   23:04:14
--Masanori Uchina
Jan 27 2010 11:02:35 Hanjie Tan

Correction:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100126   23:33:45
Kreutz group comet.
1518 110 856
1542 112 853
1618 115 850
--Hanjie Tan
Jan 27 2010 11:15:09 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100127   11:02:35
--Hanjie Tan
Jan 27 2010 16:48:56 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/27
  Kreutz group comet.
2000 205 735
2015 208 732
2045 211 730
--Masanori Uchina
Jan 27 2010 18:07:16 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
27/1/2010
  Kreutz group comet.
2000 318 659
2015 320 656
2045 324 651
--Marek Kaluzny
Jan 27 2010 19:32:50 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127
  Kreutz group comet.
1118 311 650
1142 314 646
1218 321 640
--Zhijian Xu
Jan 27 2010 19:34:43 Zhijian Xu

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127   19:32:50
Kreutz group comet.
1242 326 637
1342 336 628
1418 343 623
--Zhijian Xu
Jan 27 2010 19:44:56 Zhijian Xu

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127   19:32:50
Kreutz group comet.
0918 291 667
0942 294 664
1020 301 658
1042 305 655
1442 347 619
1518 354 614
--Zhijian Xu
Jan 27 2010 20:00:14 Rob Matson

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127
  Kreutz group comet.
22:00 279 668
22:15 281 666
22:30 283 664
--Rob Matson
Jan 27 2010 20:00:51 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100127   10:13:22
--Hanjie Tan
Jan 27 2010 20:03:45 Rob Matson

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127   20:00:14
Kreutz group comet.
21:18 272 674
21:31 274 672
21:45 276 670
--Rob Matson
Jan 27 2010 20:27:52 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127
  Kreutz group comet.
2200 289 670
2215 292 668
2230 294 666
--Hanjie Tan
Jan 27 2010 22:46:06 Alan Watson

Confirming comet of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127   20:00:14
Kreutz group comet.
--Alan Watson
Jan 27 2010 22:47:12 Alan Watson

Confirming comet of:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100127   19:44:56
Kreutz group comet.
--Alan Watson
Jan 28 2010 02:41:01 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
27/1/2010   18:07:16
--Marek Kaluzny
Jan 28 2010 05:16:37 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100128
  Kreutz group comet.
0915 318 628
0930 322 627
1015 326 625
--Hanjie Tan
Jan 28 2010 05:48:29 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100128
  Kreutz group comet.
0915 58 820
0930 61 818
0945 64 816
--Hanjie Tan
Jan 28 2010 06:31:54 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
28/1/2010
  Kreutz group comet.
0945 210 695
1047 221 686
1100 224 683
--Marek Kaluzny
Jan 28 2010 07:24:41 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/28
  Kreutz group comet.
1115 311 638
1130 313 636
1145 316 633
1200 319 629
--Masanori Uchina
Jan 28 2010 07:26:52 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/27   16:48:56
--Masanori Uchina
Jan 28 2010 07:42:53 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/28
  Kreutz group comet.
1145 94 839
1200 96 835
1215 98 832
--Masanori Uchina
Jan 28 2010 07:57:31 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/28   07:24:41
--Masanori Uchina
Jan 28 2010 07:57:49 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100128
  Kreutz group comet.
1200 190 705
1215 192 702
1230 194 700
--Zhijian Xu
Jan 28 2010 08:13:39 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100128
  Kreutz group comet.
1200 263 677
1215 267 674
1230 270 671
1245 273 668
--Zhijian Xu
Jan 28 2010 08:20:56 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100128   07:57:49
Kreutz group comet.
--Zhijian Xu
Jan 28 2010 08:41:03 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100128
  Kreutz group comet.
1230 46 776
1245 49 773
1300 53 769
1315 57 765
--Zhijian Xu
Jan 28 2010 09:13:26 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100128   08:41:03
--Zhijian Xu
Jan 28 2010 09:40:18 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/28
  Kreutz group comet.
0015 300 650
0030 302 648
0045 305 646
--Masanori Uchina
Jan 28 2010 09:44:43 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/28   09:40:18
--Masanori Uchina
Jan 28 2010 09:51:25 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 20101/28   07:42:53
--Masanori Uchina
Jan 28 2010 09:52:52 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100127   20:27:52
--Hanjie Tan
Jan 28 2010 10:07:35 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100128   08:13:39
--Zhijian Xu
Jan 28 2010 10:15:36 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-28
  Kreutz group comet.
1330 204 716
1345 207 714
1430 209 713
--Bo Zhou
Jan 28 2010 11:59:23 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-28   10:15:36
--Bo Zhou
Jan 28 2010 17:30:45 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
28/1/2010   06:31:54
--Marek Kaluzny
Jan 28 2010 17:46:44 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
28/1/2010
  Kreutz group comet.
1600 220 724
1615 222 720
1630 224 717
--Marek Kaluzny
Jan 28 2010 21:02:25 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100127   05:16:37
--Hanjie Tan
Jan 28 2010 21:03:17 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100127   05:48:29
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 00:37:33 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/29
  Kreutz group comet.
0445 266 674
0500 269 672
0515 271 670
--Masanori Uchina
Jan 29 2010 00:46:25 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100129
  Kreutz group comet.
0415 264 679
0430 266 678
0445 268 676
0515 272 672
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 00:46:26 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/29   00:37:33
Kreutz group comet.
0345 257 683
0400 260 680
0415 262 678
0430 264 676
--Masanori Uchina
Jan 29 2010 00:49:51 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/29   00:37:33
Kreutz group comet.
0530 275 668
--Masanori Uchina
Jan 29 2010 00:53:53 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100129   00:46:25
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 01:05:17 Zhijian Xu

Confirming comet of:
2010/1/29   00:37:33
Kreutz group comet.
--Zhijian Xu
Jan 29 2010 01:10:32 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/29
  Kreutz group comet.
0515 82 888
0530 84 886
0545 85 885
--Masanori Uchina
Jan 29 2010 01:10:45 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100129
  Kreutz group comet.
0500 215 708
0515 217 707
0530 219 706
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 01:21:37 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100129
  Kreutz group comet.
0530 206 859
0545 207 857
0600 208 855
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 01:41:10 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100129
  Kreutz group comet.
0545 245 690
0600 247 688
0615 250 686
--Zhijian Xu
Jan 29 2010 01:54:01 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
28/1/2010   17:46:44
--Marek Kaluzny
Jan 29 2010 01:58:44 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100129   01:21:37
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 02:08:58 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100129
  Kreutz group comet.
0615 91 887
0630 93 884
0645 95 883
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 02:14:40 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100129   01:41:10
Kreutz group comet.
--Zhijian Xu
Jan 29 2010 02:57:04 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100129   02:08:58
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 03:01:13 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100129   01:21:37
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 03:21:59 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100129
  Kreutz group comet.
0730 98 785
0745 101 783
0800 105 781
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 03:24:37 Arkadiusz Kubczak

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-28
  Kreutz group comet.
07:30 293 652
07:45 295 650
08:00 297 648
--Arkadiusz Kubczak
Jan 29 2010 03:36:02 Arkadiusz Kubczak

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-01-29   03:24:37
Kreutz group comet.
06:30 283 660
06:45 285 658
07:00 288 656
08:15 300 646
--Arkadiusz Kubczak
Jan 29 2010 03:38:24 Arkadiusz Kubczak

Retracting my claim of:
Images: C3; (0,0) Upper Left.
201-01-29   03:24:37
Kreutz group comet.
--Arkadiusz Kubczak
Jan 29 2010 03:47:48 Bo Zhou

Possible fragment/companion:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-29
  Kreutz group comet.
0730 301 664
0745 303 661
0800 305 659
0815 308 657
--Bo Zhou
Jan 29 2010 03:54:19 Rob Matson

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100129
  Kreutz group comet.
07:30 293 652
07:45 295 650
08:00 297 648
08:15 300 646
--Rob Matson
Jan 29 2010 03:56:09 Rob Matson

Confirming comet of:
Images: C3; 1024x1024 images.
20100129   03:24:37
Kreutz group comet.
--Rob Matson
Jan 29 2010 03:56:53 Rob Matson

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
20100129   03:54:19
--Rob Matson
Jan 29 2010 06:22:31 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/29   01:10:32
--Masanori Uchina
Jan 29 2010 06:58:31 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/29   00:37:33
Kreutz group comet.
0545 276 666
0600 278 664
0615 281 662
0630 283 660
0645 285 658
0700 288 656
--Masanori Uchina
Jan 29 2010 07:00:35 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/29   00:37:33
Kreutz group comet.
0715 290 654
0730 293 652
0745 296 650
0800 298 648
0815 300 647
--Masanori Uchina
Jan 29 2010 13:39:47 Rob Matson

Retracting my claim of:
Images: C3; 1024x1024 images.
20100129   03:56:09
Kreutz group comet.
--Rob Matson
Jan 29 2010 17:40:48 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
29/1/2010
  Kreutz group comet.
2117 51 772
2131 54 770
2145 57 767
2200 59 765
--Marek Kaluzny
Jan 29 2010 17:53:35 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-29
  Kreutz group comet.
2200 214 725
2215 217 723
2230 220 721
--Bo Zhou
Jan 29 2010 18:02:01 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-29
  Kreutz group comet.
2200 307 643
2215 310 641
2230 312 639
--Bo Zhou
Jan 29 2010 18:12:00 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/29
  Kreutz group comet.
2200 213 725
2215 217 723
2230 219 721
--Masanori Uchina
Jan 29 2010 18:14:27 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/29   18:12:00
--Masanori Uchina
Jan 29 2010 23:11:03 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-30
  Kreutz group comet.
0315 331 647
0330 333 644
0345 336 642
--Bo Zhou
Jan 29 2010 23:16:19 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
0315 232 654
0330 234 657
0345 236 651
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 23:18:08 Hanjie Tan

Correction:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130   23:16:19
Kreutz group comet.
0315 232 655
0330 234 653
0345 236 651
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 23:25:36 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100130   03:21:59
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 23:30:01 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
0330 126 934
0345 126 932
0400 127 930
--Hanjie Tan
Jan 29 2010 23:30:48 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-29   23:11:03
--Bo Zhou
Jan 30 2010 00:03:04 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-29   17:53:35
--Bo Zhou
Jan 30 2010 00:09:31 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100130   23:18:08
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 00:18:43 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100130   23:30:01
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 03:17:17 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
29/1/2010   17:40:48
--Marek Kaluzny
Jan 30 2010 10:22:27 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
1400 130 744
1415 133 742
1430 136 740
1445 138 738
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 10:32:54 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
1400 226 650
1415 228 647
1430 231 646
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 10:34:42 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
1400 223 648
1415 225 645
1430 229 643
1445 223 640
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 10:51:51 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
1415 330 616
1430 332 614
1445 334 611
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 10:59:20 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
1430 280 662
1445 282 660
1545 292 650
--Zhijian Xu
Jan 30 2010 11:09:36 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
1415 274 666
1430 276 663
1445 278 660
1545 287 649
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 22:05:34 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
0215 214 670
0230 216 669
0245 218 668
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 22:19:17 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100131
  Kreutz group comet.
0215 296 676
0230 298 674
0245 300 671
--Zhijian Xu
Jan 30 2010 22:31:18 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
0215 165 693
0230 167 692
0245 170 691
0315 174 688
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 22:35:35 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100131   22:05:34
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 22:42:16 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100130
  Kreutz group comet.
0230 232 716
0245 234 714
0315 236 712
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 22:51:09 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100131   22:42:16
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 23:05:42 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100130   10:32:54
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 23:08:14 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100130   10:51:51
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 23:13:35 Bo Zhou

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010-1-31
  Kreutz group comet.
0315 79 825
0330 81 823
0345 83 821
--Bo Zhou
Jan 30 2010 23:16:32 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/31
  Kreutz group comet.
0315 275 651
0330 277 648
0345 279 645
--Masanori Uchina
Jan 30 2010 23:26:13 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100131
  Kreutz group comet.
0315 318 631
0345 321 630
0400 324 629
--Hanjie Tan
Jan 30 2010 23:30:17 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/31
  Kreutz group comet.
0330 196 757
0345 200 755
0400 204 752
--Masanori Uchina
Jan 30 2010 23:31:57 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/31   23:16:32
--Masanori Uchina
Jan 30 2010 23:39:13 Bo Zhou

Retracting my claim of:
2010-1-30   23:13:35
--Bo Zhou
Jan 30 2010 23:41:35 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/31   23:30:17
--Masanori Uchina
Jan 31 2010 00:24:05 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100131
  Kreutz group comet.
0400 47 842
0415 48 841
0445 49 838
--Hanjie Tan
Jan 31 2010 00:36:38 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100131   00:24:05
--Hanjie Tan
Jan 31 2010 01:06:07 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100131   23:26:13
--Hanjie Tan
Jan 31 2010 03:13:22 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100130   10:59:20
Kreutz group comet.
--Zhijian Xu
Jan 31 2010 03:14:03 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100130   22:19:17
Kreutz group comet.
--Zhijian Xu
Jan 31 2010 05:07:32 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100131
  Kreutz group comet.
0915 124 774
0930 126 771
0945 128 768
--Zhijian Xu
Jan 31 2010 05:24:09 Giuseppe Pappa

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20090131
  Kreutz group comet.
0915 123 772
0930 125 769
0945 127 766
1000 129 765
--Giuseppe Pappa
Jan 31 2010 05:25:09 Giuseppe Pappa

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20090131
  Kreutz group comet.
0930 195 783
0945 197 781
1000 199 779
--Giuseppe Pappa
Jan 31 2010 06:09:43 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100131   05:07:32
Kreutz group comet.
--Zhijian Xu
Jan 31 2010 06:15:11 Giuseppe Pappa

Retracting my claim of:
20100131   05:24:09
--Giuseppe Pappa
Jan 31 2010 06:15:56 Giuseppe Pappa

Retracting my claim of:
20100131   05:25:09
--Giuseppe Pappa
Jan 31 2010 06:51:54 Zhijian Xu

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100131
  Kreutz group comet.
1030 305 662
1045 307 660
1100 309 657
1115 311 655
--Zhijian Xu
Jan 31 2010 06:57:30 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100131
  Kreutz group comet.
1100 303 702
1115 306 701
1130 309 700
--Hanjie Tan
Jan 31 2010 07:11:11 Masanori Uchina

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/31
  Kreutz group comet.
1115 277 673
1130 279 672
1145 281 671
--Masanori Uchina
Jan 31 2010 07:13:10 Hanjie Tan

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100131
  Kreutz group comet.
1115 220 689
1130 222 688
1145 223 686
--Hanjie Tan
Jan 31 2010 07:14:05 Hanjie Tan

Retracting my claim of:
20100131   06:57:30
--Hanjie Tan
Jan 31 2010 09:46:21 Masanori Uchina

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
2010/1/31
  Kreutz group comet.
1030 270 680
1045 273 678
1100 274 676
--Masanori Uchina
Jan 31 2010 14:44:32 Marek Kaluzny

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
31/1/2010
  Kreutz group comet.
1830 246 661
1845 248 658
1900 249 655
--Marek Kaluzny
Jan 31 2010 14:57:29 Marek Kaluzny

Further to my post of...
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
31/1/2010   14:44:32
Kreutz group comet.
1915 252 652
1930 255 649
--Marek Kaluzny
Jan 31 2010 15:11:25 Michal Kusiak

Potential comet:
Images: C3; 1024x1024 images.
(0,0) Upper Left.
20100131
  Kreutz group comet.
1900 266 656
1915 269 653
1930 271 650
--Michal Kusiak
Jan 31 2010 15:17:42 Michal Kusiak

Retracting my claim of:
20100131   15:11:25
--Michal Kusiak
Jan 31 2010 15:50:45 Marek Kaluzny

Retracting my claim of:
Images: C3; 31/1/2010   14:44:32
Kreutz group comet.
--Marek Kaluzny
Jan 31 2010 16:33:48 Zhijian Xu

Retracting my claim of:
20100131   06:51:54
Kreutz group comet.
--Zhijian Xu
Jan 31 2010 16:47:27 Masanori Uchina

Retracting my claim of:
Images: C3; 2010/1/31   07:11:11
--Masanori Uchina